โปรโมชั่น จอโฆษณา เทมินอล 21 ราคาถูก

Package LED Digital Billboard  Total 56 Screens includes

เทอร์มินัล 21 เป็นห้างสรรพสินค้าที่มีการจราจรสูงมากบนถนนสุขุมวิทใกล้สี่แยกอโศกจุดเชื่อมต่อ BTS และ MRT มียอดการใช้จ่าย ช็อปปิ้ง และ การรับประทานอาหารที่เทอร์มินัล 21 ผู้คนส่วนมากเป็นคนรุ่นใหม่ และ คนเมืองในย่านสุขุมวิท รวมถึงผู้คนที่โดยสารรถไฟฟ้า และ รถไฟใต้ดิน

Package LED Digital Billboard Total 56 Screens includes

Large Outdoor LED 1 screen

Media detail Outdoor LED
Aspect ratio : 4:3
Size : 1200×900 pixel (10×8 Sq.m.)
TVC format : MP4
AW format : PNG, JPEG

ป้ายโฆษณา terminal 21 Asok Outdoor ขนาดใหญ่ ระหว่างทางเชื่องรถไฟฟ้า กับ ศูนย์การค้าเทอมินอล 21

Large LED screen in front 1 Screen

Media detail Indoor LED
Aspect ratio : 4:3
Size : 1200×900 pixel (6.7×5.4 Sq.m)
TVC format : MP4
AW format : PNG, JPEG

ป้ายโฆษณา Terminal 21 Asok Indoor ขนาดใหญ่ ด้านในศูนย์การค้าเทอมินอล 21

Outdoor Walkway 4 TV screens

Media detail  Outdoor Walkway screen
Landscape TV screen

Aspect ratio : 16:9
Size : 110×64 cm. (1920×1080 pixel)
TVC format : MP4
AW format : PNG, JPEG

ป้ายโฆษณา Terminal 21 Asok
OUTDOOR WALKWAY 4 TV SCREENS
ตรงช่องทางเดิน ติดกับ รถไฟฟ้า BTS

Indoor Digital Signage 50 Screen

Media detail  INDOOR DIGITAL SIGNAGE 50 SCREEN
Aspect ratio : 9:16

Size : 66×110 cm. (1080×1920 pixel)
TVC format : MP4
AW format : PNG, JPEG

INDOOR DIGITAL SIGNAGE  มีจุดติดตั้งรวมทั้งหมดในพื้นที่ของศูนย์การค้า เทอมินอล 21 จำนวน 50 Screen
กระจ่ายตามดจุดต่างๆในพื้นที่ เพื่อใช้ในการกระจ่ายสื่อประชาสัมพันธ์ หรือ การโฆษณาสินค้า ต่างๆ