ป้ายโฆษณาLED พิษณุโลก บริเวณวงเวียน สถาณีรถไฟพิษณุโลก

ป้ายโฆษณาLED พิษณุโลก บริเวณวงเวียนสถาณีรถไฟพิษณุโลก เป็นจุดที่มีการจราจรหนาแน่นตลอดทั้งหวัด ทั้งรถที่วิ่งอยู่บน ถนนเอกาทศรฐ