ป้ายโฆษณา LED แยกเทพารักษ์ ถนนศรีนครินทร์ สมุทรปราการ

ป้ายโฆษณา LED แยกเทพารักษ์ ถนนศรีนครินทร์ สมุทรปราการ ป้ายโฆษณา ขนาดใหญ่ บนอาคาร มองเห็นได้จากไกล รับรถที่วิ่งจากถนนศรีครินทร์ เข้าเมืองสมุทรปราการ