ป้ายโฆษณา LED แยกวงเวียนศาลหลักเมืองขอนแก่น

ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ บริเวณวงเวียนศาลหลักเมืองข่อนแก่น รับรถที่วิ่งบนถนนศรีจันทร์ ไปยังห้างไอทีมอลล์ และ ศูนย์ราชการ โรงพยาบาลเมืองขอนแก่น