ป้ายโฆษณา LED แพร่บริเวณถนนยันตรกิจโกศล

ป้ายโฆษณาต่างจังหวัด หน้าร้านเนรมิตรคัลเลอร์แลป แยกบ้านฝ้าย ใกล้ตลาดสดเทศบาลเมืองแพร่