ป้ายโฆษณา LED เลย แยกสถกเชียงคาน ถนนแจ้งสนิท

ป้ายโฆษณา LED เลย แยกสถกเชียงคาน ถนนแจ้งสนิท จุดติดตั้งของป้ายอยู่ บริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองเลย รับรถที่วิ่งบนถนนแจ้งสนิท