ป้ายโฆษณา LED เชียงใหม่ ไนท์บาซาร์ พาวิลเลี่ยน

รับสายตาคนที่ขับรถมาจาก ถ.ท่าแพ ผ่านสี่แยกลอยเคราะห์ เพื่อเข้า ถ.ช้างคลาน และตรงเข้าสู่ ถ.ศรีดอนชัย แหล่ง Shopping ยอดนิยมบนเส้น ถ.ช้างคลาน ความยาวกว่า 2 กิโลเมตร สองฝั่งถนนเต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร ธนาคาร และโรงแรม