ป้ายโฆษณา LED เชียงใหม่ สี่แยกรินคำ

จอตั้งอยู่ตรงข้ามห้างเมญ่า รับรถที่วิ่งบนถนนห้วยแก้วและถนนนิมมานเหมินท์ ใกล้แหล่งห้างสรรพสินค้า