ป้ายโฆษณา LED เชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว

ตั้งอยุ่บนอาคารชั้น 2 บนถนนห้วยแก้ว ซึ่งเป็นถนนสายหลักที่จะต้องผ่าน ก่อนวิ่งไปยังมหาลัยเชียงใหม่ ดอยสุเทพ หรือไหว้ครูบาศรีวิชัย