ป้ายโฆษณา LED เชียงใหม่ ถนนนิมมานเหมินทร์ ซอย 4

ถ.นิมมานฯ ช่างร้านกาแฟวาวี เป็นย่านชุมชนและสถานที่ Shopping ร้านอาหาร Coffee shop & Bakery สำหรับกลุ่มคนรุ่นใหม่ รับถนที่วิ่งถ.นิมมานฯ ฝั่ง ซ.4 และ 6 มุ่งหน้าไปถนนห้วยแก้ว