ป้ายโฆษณา LED เชียงราย ห้าแยกพ่อขุนเม็งราย

รับรถที่วิ่งบน ถ.สิงหไคล และ ถ.อตรกิต เพื่อมุ่งหน้าเข้า ถ.พหลโยธิน และรถที่วิ่งบน ถ.พหลโยธินทั้ง 2 ฝั่ง