ป้ายโฆษณา LED อุบลราชธานี สี่แยกนวารมย์

รับสายตาคนที่มาจากตัวเมืองอุบลราชธานี ฝั่ง Big C เพื่อไปอำนาจเจริญหรือเพื่อไปอำเภอพิบูลมังสาหาร