ป้ายโฆษณา LED อุดรธานี แยกสามพร้าว

รับสายตารถจากถนนอาเซียนไฮเวย์ทางยกระดับถนนนิตโย ศูนย์การค้า Big C Index living mall, Home Pro การเคหะอุดรธานี และรถที่มุ่งหน้าจากอุดรธานีเข้าสู่จังหวัดหนองคาย หนองบัวลำภู