ป้ายโฆษณา LED สุราษฎร์ธานี แยกบางใหญ่

รับรถที่มุ่งหน้าไป ถนนเซาเทิร์นชีบอร์ดเป็นถนนขนาด 6 เลน เป็นเส้นหลักเชื่อมต่อจากฝั่งอ่าวไทยไปทะเลอันดามัน รวมถึงจังหวัดต่างๆ เช่น นคนศรีธรรมราช ภูเก็ต กระบี่ พังงา และกรุงเทพมหานคร