ป้ายโฆษณา LED สุราษฎร์ธานี รร.ซีบีดี

รับสายตาคนที่ขับรถมาจาก ถนนชนเกษม และ ถนนหน้าเมือง