ป้ายโฆษณา LED สุราษฎร์ธานี สี่แยกการุณราษฎร์

รับสายตารถที่วิ่งบนถนนการุณราษฎร์ และ ถนนดอนนก