ป้ายโฆษณา LED สมุทรสาคร ห้างน้ำพุพล่าซ่า

ใกล้เทศบาลสมุทรสาคร,ศาลากลางจังหวัด สถานีตำรวจ,โรงเรียนกว่า 10แห่ง, ศูนย์รวมรถตู้ รถโดยสารและ รถสองแถวทุกชนิด