ป้ายโฆษณา LED สงขลา(หาดใหญ่ สี่แยกศุภสารรังสรรค์)

รับสายตาผู้คนที่สัญจรผ่านเส้นทางหลัก ที่กำลังเดินทางไป เซ็นทรัลหาดใหญ่