ป้ายโฆษณา LED ศรีสะเกษ ถนนกวงเฮง

รับสายตาผู้ใช้รถบบ ถนนกวงเฮง มุ่งหน้าไปห้างซุ่นเฮง ใจกลางเมือง และสามารถรับรถที่ไปยัง ถ.ขุนขันธ์