ป้ายโฆษณา LED ลำปาง อาคารลัคกี้พลาซ่า

รับรถที่วิ่งบน ถ.ฉัตรไชย วิ่งจากแยกหอนาฬิกา มุ่งหน้าผ่านมายัง ถ.ดวงรัตน์ เพื่อมุ่งสู่ สถานศึกษา 3- 4 แห่ง ธนาคารต่างๆ