ป้ายโฆษณา LED ร้อยเอ็ด สี่แยกร.ร.เมือง

ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกร.ร.เมืองร้อยเอ็ดติดกับสำเพ็งร้อยเอ็ด