ป้ายโฆษณา LED ภูเก็ต แยกโรงเรียนดาวรุ่ง

รับสายตารถที่วิ่งบนถนนเจ้าฟ้า – สวนหลวง และ ถนนเจ้าฟ้าตะวันออก