ป้ายโฆษณา LED พิษณุโลก สี่แยกมัสยิด ถนนธรรมบูชา

ป้ายโฆษณาLED พิษณุโลก บริเวณวณสี่แยกมัสยิด ถนนธรรมบูชา ใกล้กับตลาดนักราชพฤกษ์ พิษณุโลก ใหล้แหล่งชุมชน ใจกลางเมือง