ป้ายโฆษณา LED นนทบุรี แยกแคราย (ถนนรัตนาธิเบศร์)

ถนนรัตนาธิเบศร์ : จากศาลากลางจังหวัดนนทบุรีมุ่งหน้าถนนงามวงศ์วาน

ถนนติวานนท์ : กระทรวงสาธารณสุขมุ่งหน้าสี่แยกแคราย