ป้ายโฆษณา LED นครศรีธรรมราช สี่แยกหัวถนน

รับรถบนถนนที่มุ่งหน้าเข้าเมือง นครศรีธรรมราช ใกล้กับ ห้างสรรพสินค้า รพ.มหาราช