ป้ายโฆษณา LED นครราชสีมา แยกคลังพลาซ่า

รับรถที่วิ่งบนถนนมหาดไทย เข้าสู่ห้างคลังพลาซ่า