ป้ายโฆษณา LED ทางด่วนสาธุประดิษฐ – คลองเตย

ป้ายโฆษณา LED ทางด่วนสาธุประดิษฐ – คลองเตย รับรถที่วิ่งจากสมุทราสาคร พระราม 2 เข้ากรุงเทพ