ป้ายโฆษณา LED ตรัง สามแยกชินตา (สามแยกพรศิริกุล)

อยู่ตรงแยกตลาดชินตา ซึ่งประชาชนในพื้นที่ใช้เป็นเส้นหลักในการสัญจร ใกล้กับเทศบาลเมืองตรัง โรงเรียน โรงแรม ห้างสรรพสินค้า