ป้ายโฆษณา LED จังหวัดเชียงใหม่ แยกรวมโชคมีชัย Ruamchok Mall

ป้ายโฆษณาจังหวัดเชียงใหม่ แยกรวมโชค Ruamchok Mall ป้ายโฆษณา LED ขนาดใหญ่ กลางสี่แยกไฟแดง มองเห็นได้จากระยะไกล