ป้ายโฆษณา LED จังหวัดนครสวรรค์ แยกวัดคีรีวงค์

ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกวัดคีรีวงศ์ ใกลักับวิทยาลัยอาชีวะ นครสวรรค์ อยู่บริเวณย่านชุมชน ตลาดนครสวรรค์ รับรถที่วิ่งบนถนนมาตุลี