ป้ายโฆษณา LED จังหวัดตราด แยกคลองใหญ่

ป้ายโฆษณาตราด แยกคลองใหญ่ ใกล้กับตลาดชายแดนบ้านหากเล็ก ตลาดขายสินค้าชายแดนไทย – กัมพูชา สุดปลายทางฝั่งตะวันออก จุดผ่านแดนไทย – กัมพูชา