ป้ายโฆษณา LED ขอนแก่น หน้าห้าง HUGZ Mall

รับสายตารถที่ขับบนถนนศรีจันทร์เป็นถนนหลักใจกลางเมือง ขอนแก่นซึ่งเป็นเส้นสายเศรษฐกิจที่สำคัญใกล้กับสถานที่สำคัญต่างๆ อาทิ โรงแรมพูลแมน ศูนย์ราชการ ศาลหลักเมือง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน