ป้ายโฆษณา LED กาญจนบุรี แยกวังสารภี

ป้ายโฆษณา LED กาญจนบุรี แยกวังสารภี มีการจราจรหนาแน่นตลอดทั้งวัน เป็นเส้นทางเชื่อมที่ใช้เดินทางไปยัง robinson กาญจนบุรี ศูนย์ราชการกาณจนบุรี วิทยาลัย ร้านอาหาร