ป้ายโฆษณา LED กรุงเทพฯ อรุณอัมรินทร์

ป้ายบนอาคาร ช่วงแยกอรุณอัมรินทร์ ก่อนถึงห้างพาต้า ป้ายหันรับรถบน ทางคู่ขนานที่มาจากถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า และสะพานพระราม 8 มุ่งหน้าเข้าแยกอรุณอัมรินทร์และรถที่มุ่งหน้าไปถนนจรัญสนิทวงศ์