ป้ายโฆษณา LED กรุงเทพฯ หัวลำโพง

ป้ายบนอาคารจันทร์สว่างวงศ์ แยกหัวลำโพง ถนนพระรามที่ 4 ป้ายหันรับรถที่มาจาก ถนนพระรามที่ 4 แยกมหานคร มุ่งหน้าเข้าเยาวราช วงเวียน 22