ป้ายโฆษณา LED กรุงเทพฯ ดินแดง (อนุสาวรีย์ชัยฯ)

ป้ายบนอาคาร บริเวณถนนดินแดง ช่วงทางลงอุโมง ก่อนถึง ป.ป.ส. ป้ายหันรับรถที่มาจากแยกดินแดง มุ่งหน้าถนนราชปรารภ และอนุสาวรีย์ชัยฯ