ป้ายโฆษณา LED กรุงเทพฯ เพชรบุรี 37 – แยกวิทยุ

ป้ายบริเวณซอยเพชรบุรี 37 ช่วงถนนเพชรบุรีตัดถนนวิทยุ ใกล้กับ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ป้ายหันรับรถที่มาจากถนนวิทยุ มุ่งหน้าเข้าถนนเพชรบุรี ประตูน้ำ แยกอโศก – เพชรบุรี