ป้ายโฆษณา LED กรุงเทพฯ เชิงสะพานตากสิน – สาทร

ป้ายบริเวณเชิงสะพานตากสิน ฝั่งถนนกรุงธนบุรี ป้ายหันรับรถที่มาจากวงเวียนใหญ่ ถนนกรุงธนบุรี มุ่งหน้าขึ้นสะพานตากสิน ถนนสาทร