ป้ายโฆษณา LED กรุงเทพฯ พระราม 4 บ่อนไก่

ป้ายบนอาคารพาณิชย์ ถนนดวงพิทักษ์ ริมทางพิเศษเฉลิมมหานคร ก่อนถึงถนนเพลินจิต ป้ายหันรับรถที่มาจากพระราม 4 มุ่งหน้าถนนเพลินจิต และถนนสุขุมวิท และบนทางพิเศษเฉลิมมหานคร มุ่งหน้าดินแดง