ป้ายโฆษณา LED กรุงเทพฯ ปิ่นเกล้า (สายใต้เก่า)

ป้ายบนอาคาร หน้าสถานีขนส่งผู้โดยสารปิ่นเกล้า(สายใต้เก่า) ถนนบรมราชชนนี ป้ายหันรับรถที่มาจากถนนจรัญสนิทวงศ์ มุ่งหน้าตลิ่งชัน ถนนราชพฤกษ์ ถนนพุทธมณฑล