ป้ายโฆษณา LED กรุงเทพฯ บางนา กม 4.5

ป้ายรับรถที่วิ่งจากสนามบิลสุวรรณภูมิ เข้ากรุงเทพ และก่อนถึงเซ็นทรัลบางนา