ป้ายโฆษณา LED กรุงเทพฯ นานา ถนนสุขุมวิท

Nana Juction, Sukhumvit road Form Nana heading to Sukhumvit road