ป้ายโฆษณา LED กรุงเทพฯ ทางด่วนเข้าเมือง (สุขุมวิท 50)

ป้ายริมทางพิเศษเฉลิมมหานคร ช่วงใต้ทางพิเศษฉลองรัช ก่อนถึงซอยสุขุมวิท 50 ป้ายหันรับรถที่มาจากบางนา มุ่งหน้าคลองเตย