ป้ายโฆษณา LED กรุงเทพฯ ทางด่วนคลองเตย

ป้ายริมทางพิเศษเฉลิมมหานคร ช่วงแยกเข้าถนนเชื้อเพลิง ตรงข้าม บจก.คอลเกตปาล์มโอลิฟ(ประเทศไทย) ป้ายหันรับรถที่มาจากพระราม 3 แยกนางลิ้นจี่ มุ่งหน้าเข้าถนนพระรามที่ 4 คลองเตย