ป้ายโฆษณา LED กรุงเทพฯ ถนนแจ้งวัฒนะ (ขาออก)

ถนนแจ้งวัฒนะ : ถนนแจ้งวัฒนะ : ศูนย์ราชการมุ่งหน้าห้าแยกปากเกร็ด