ป้ายโฆษณา Billboard แยกท่ากูบ สุราษฎร์ธานี

ป้าย pizza hut แยกท่ากูบ เซ็นทรัลสุราษฎร์ธานี ป้ายบิวบอร์ด อยู่บริเวณแยกใจกลางเมื่องสุราษฎร์ธานี รับรถที่วิ่งเข้าตัวเมือง และ นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังเกาะสมุย