ป้ายโฆษณา Billboard สนามบินสุวรรณภูมิ 200 เมตร

ป้ายโฆษณา Billboard สนามบินสุวรรณภูมิ 200 เมตร เป็นป้ายบิวบอร์ด ขนาดใหญ่ ระดับเอเชียภูมิภาค บริเวณจุดติดตั้งป้ายเป็นเส้นทางที่ใช้สัญจร การเข้า และ ออก สนามบินสุวรรณภูมิ