ป้ายโฆษณา จังหวัดมุกดาหาร แยกเมืองใหม่ ฝั่งด้านขวา

ป้ายโฆษณามุกดาหาร แยกเมืองใหม่ ใกล้กับตลาดมารวย รถที่ใช้เส้นทางนี้สามารถเดินทางไปยังตลาดอินโดจีนได้
ที่เป็นตลาดการค้าระหว่างประเทส