ป้ายบิวบอร์ดถนนจอมพล ตลาดสดเทศบาลเมืองศรีราชา ชลบุรี

ป้ายบิวบอร์ด ถนนจอมพล ใกล้กับตลาดสดเทศบาลเมืองศรีราชา