ให้บริการ รถแห่โฆษณา รถแห่ป้ายโฆษณา รถแห่โฆษณาทั่วทุกจังหวัด รับทำ สปอตโฆษณา ป้ายติดรถแห่โฆษณา รถแห่นำขบวน รถแห่งานอีเว้น รถแห่ประชาสัมพันธ์สินค้า โปรโมชั่นอัพเดทประจำเดือน สินค้าลดพิเศษ  สามารถแข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง 

สื่อรถแห่โฆษณา

  • Size : 2.4 x 1.2 m.  
  • วัสดุ : โครงไม้ + ไวนิล ผลิตรวม 2 ชุด
  • Detail
  • งานสื่อรถแห่โฆษณา พร้อมผลิตป้ายไวนิล รวมกขออนุญาตการใช้เสียง ระยะเวลาของสื่อ รายวัน
  • บริการผลิตเสียงสปอตโฆษณา ใช้สำหรับรถแห่ หรือ ใช้กับ วิทยุท้องถิ่น สปอตหาเสียงเลือกตั้ง 

รถแห่โฆษณา รถแห่ป้ายโฆษณา รถแห่โฆษณาทั่วทุกจังหวัด รับทำ สปอตโฆษณา ป้ายติดรถแห่โฆษณา รถแห่นำขบวน รถแห่งานอีเว้น
รถแห่โฆษณา รถแห่ป้ายโฆษณา รถแห่โฆษณาทั่วทุกจังหวัด รับทำ สปอตโฆษณา ป้ายติดรถแห่โฆษณา รถแห่นำขบวน รถแห่งานอีเว้น
รถแห่โฆษณา รถแห่ป้ายโฆษณา รถแห่โฆษณาทั่วทุกจังหวัด รับทำ สปอตโฆษณา ป้ายติดรถแห่โฆษณา รถแห่นำขบวน รถแห่งานอีเว้น
รถแห่โฆษณา รถแห่ป้ายโฆษณา รถแห่โฆษณาทั่วทุกจังหวัด รับทำ สปอตโฆษณา ป้ายติดรถแห่โฆษณา รถแห่นำขบวน รถแห่งานอีเว้น
รถแห่โฆษณา รถแห่ป้ายโฆษณา รถแห่โฆษณาทั่วทุกจังหวัด รับทำ สปอตโฆษณา ป้ายติดรถแห่โฆษณา รถแห่นำขบวน รถแห่งานอีเว้น
รถแห่โฆษณา รถแห่ป้ายโฆษณา รถแห่โฆษณาทั่วทุกจังหวัด รับทำ สปอตโฆษณา ป้ายติดรถแห่โฆษณา รถแห่นำขบวน รถแห่งานอีเว้น
รถแห่โฆษณา รถแห่ป้ายโฆษณา รถแห่โฆษณาทั่วทุกจังหวัด รับทำ สปอตโฆษณา ป้ายติดรถแห่โฆษณา รถแห่นำขบวน รถแห่งานอีเว้น
รถแห่โฆษณา รถแห่ป้ายโฆษณา รถแห่โฆษณาทั่วทุกจังหวัด รับทำ สปอตโฆษณา ป้ายติดรถแห่โฆษณา รถแห่นำขบวน รถแห่งานอีเว้น
รถแห่โฆษณา รถแห่ป้ายโฆษณา รถแห่โฆษณาทั่วทุกจังหวัด รับทำ สปอตโฆษณา ป้ายติดรถแห่โฆษณา รถแห่นำขบวน รถแห่งานอีเว้น
รถแห่โฆษณา รถแห่ป้ายโฆษณา รถแห่โฆษณาทั่วทุกจังหวัด รับทำ สปอตโฆษณา ป้ายติดรถแห่โฆษณา รถแห่นำขบวน รถแห่งานอีเว้น
ป้ายโฆษณา, ป้ายกองโจร, ป้ายแบนเนอร์, ป้ายคัทเอ้าท์, ป้ายบิลบอร์ด, ป้ายข้างตึก, ป้ายอิงค์เจ็ท, ป้ายไวนิล, ป้ายโครงไม้, ป้ายชั่วคราว, โครงป้าย, cutout ,ป้ายโฆษณาข้างทาง , ป้ายหาเสียง ,ป้ายโครงการหมู่บ้าน ,ป้ายไวนิล ,

ป้ายกองโจร (Street Cutout) 

ป้ายกองโจร (Street Cutout) 
ให้บริการผลิต และ ติดตั้ง ป้ายกองโจร พร้อมขออนุญาตส่วนราชการ มีให้บริการทั่วประเทศ ทุกจังหวัด
ขนาดของป้ายกองโจร 120 x 240 cm. , 240 x 240 cm., 120 x 120 cm. วัสดุเป็น โครงไม้ขึ้นรุป ขึงไวนิล 
พื้นที่ หรือ จุดติดตั้ง บริเวณพื้นที่ ที่ได้รับอนุญาตให้ติดตั้ง พื้นที่ข้างถนน หรือ เสาไฟฟ้า 
ลักษณะการทำประชาสัมพันธ์ ไว้เป็นป้ายบอกทาง หรือ ประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นสินค้า แจ้งเปิดสาขาใหม่  กระตุ้นยอดขาย
สอบถามขอใบเสนอราคา
ป้ายโฆษณา, ป้ายกองโจร, ป้ายแบนเนอร์, ป้ายคัทเอ้าท์, ป้ายบิลบอร์ด, ป้ายข้างตึก, ป้ายอิงค์เจ็ท, ป้ายไวนิล, ป้ายโครงไม้, ป้ายชั่วคราว, โครงป้าย, cutout ,ป้ายโฆษณาข้างทาง , ป้ายหาเสียง ,ป้ายโครงการหมู่บ้าน ,ป้ายไวนิล
ป้ายโฆษณา, ป้ายกองโจร, ป้ายแบนเนอร์, ป้ายคัทเอ้าท์, ป้ายบิลบอร์ด, ป้ายข้างตึก, ป้ายอิงค์เจ็ท, ป้ายไวนิล, ป้ายโครงไม้, ป้ายชั่วคราว, โครงป้าย, cutout ,ป้ายโฆษณาข้างทาง , ป้ายหาเสียง ,ป้ายโครงการหมู่บ้าน ,ป้ายไวนิล
ป้ายโฆษณา, ป้ายกองโจร, ป้ายแบนเนอร์, ป้ายคัทเอ้าท์, ป้ายบิลบอร์ด, ป้ายข้างตึก, ป้ายอิงค์เจ็ท, ป้ายไวนิล, ป้ายโครงไม้, ป้ายชั่วคราว, โครงป้าย, cutout ,ป้ายโฆษณาข้างทาง , ป้ายหาเสียง ,ป้ายโครงการหมู่บ้าน ,ป้ายไวนิล
ป้ายโฆษณา, ป้ายกองโจร, ป้ายแบนเนอร์, ป้ายคัทเอ้าท์, ป้ายบิลบอร์ด, ป้ายข้างตึก, ป้ายอิงค์เจ็ท, ป้ายไวนิล, ป้ายโครงไม้, ป้ายชั่วคราว, โครงป้าย, cutout ,ป้ายโฆษณาข้างทาง , ป้ายหาเสียง ,ป้ายโครงการหมู่บ้าน ,ป้ายไวนิล
ป้ายโฆษณา, ป้ายกองโจร, ป้ายแบนเนอร์, ป้ายคัทเอ้าท์, ป้ายบิลบอร์ด, ป้ายข้างตึก, ป้ายอิงค์เจ็ท, ป้ายไวนิล, ป้ายโครงไม้, ป้ายชั่วคราว, โครงป้าย, cutout ,ป้ายโฆษณาข้างทาง , ป้ายหาเสียง ,ป้ายโครงการหมู่บ้าน ,ป้ายไวนิล
ป้ายโฆษณา, ป้ายกองโจร, ป้ายแบนเนอร์, ป้ายคัทเอ้าท์, ป้ายบิลบอร์ด, ป้ายข้างตึก, ป้ายอิงค์เจ็ท, ป้ายไวนิล, ป้ายโครงไม้, ป้ายชั่วคราว, โครงป้าย, cutout ,ป้ายโฆษณาข้างทาง , ป้ายหาเสียง ,ป้ายโครงการหมู่บ้าน ,ป้ายไวนิล